SÁZAVA

Sázava je místo, ze kterého vzešla moje umělecká cesta. Poprvé jsem přijela na Letní filozofickou školu v 16 letech, v tom samém roce, kdy jsem poznala svého učitele malování a zakladatele Školy vidění, Radoslava Kutru a rozhodla se pro povolání malířky.
Stěžejním tématem sázavských obrazů je pro mě vztah člověka a přírody, my malíři tomu říkáme figura v krajině. Představuji si člověka v jeho prosté nahé existenci, muže i ženu, kteří se cítí v jednotě se sebou i stvořením.

Plavkyně, akvarel, 100x70 cm

Žena a řeka, jako místo a prožitek zápasu i splynutí. Téma plavkyň mě zaujalo v době, kdy jsem sama prožívala velice vypjaté chvíle. Jsou pro mě symbolem ženské existence, jejího vztahování se ke světu.
Řeka Sázava, klášter a splav se pro mě za ty roky stala nevyčerpatelným zdrojem inspirace. Je to téma, které mi umožnilo odpoutat se od motivu. Letní prožitky a vjemy nahromaděné uvnitř, v zimě v atelieru postupně pouštím na svobodu.

Témata zpracovávám v několika technikách. Vždy, když se mi zdá, že se v některém způsobu začínám opakovat, sáhnu po jiném médiu. Olej mi umožňuje větší propracovanost a hmotnost, tempera přiblížení postav, plošnější a spontánnější projev. 
S oblibou používám kombinaci linorytu a kresbu štětcem nebo monotyp. Jindy kreslím malířskou špachtlí přímo na tiskovou plochu.