SÁZAVA

Sázava je místo, ze kterého vzešla moje umělecká cesta. Poprvé jsem přijela na Letní filozofickou školu v 16 letech, v tom samém roce, kdy jsem poznala malíře, pedagoga a zakladatele Školy vidění, Radoslava Kutru a rozhodla se pro povolání malířky.
Stěžejním tématem sázavských obrazů je vztah člověka a přírody. Muž a žena ve své přirozenosti a jednotě se stvořením.
Plavkyně, linoryt, 35x52 cm
Plavkyně, linoryt, 35x52 cm

Plavkyně, akvarel, 100x70 cm

Žena a řeka, jako místo a prožitek zápasu i splynutí. Téma plavkyň mě zaujalo v době, kdy jsem sama prožívala velice vypjaté chvíle. Jsou pro mě symbolem ženského bytí.
Řeka Sázava, klášter a splav se pro mě za ty roky stala nevyčerpatelným zdrojem inspirace. Je to téma, které mi umožnilo odpoutat se od motivu. Letní prožitky a vjemy nahromaděné uvnitř, v zimě v atelieru postupně pouštím na svobodu.

Témata zpracovávám v několika technikách. Vždy, když se mi zdá, že se v některém způsobu začínám opakovat, sáhnu po jiném médiu. Olej mi umožňuje větší propracovanost a hmotnost, tempera přiblížení postav, plošnější a spontánnější projev. 
S oblibou používám kombinaci linorytu a kresbu štětcem nebo monotyp. Jindy kreslím malířskou špachtlí přímo na tiskovou plochu.