Úvodem

Pro malířku Marii Smetanovou je okolní svět bohatým zdrojem inspirace, ať už se věnuje figuře, zátiší či malbě v plenéru. Stěžejní je pro ni zachytit prožitek viděného. Klade si otázky týkající se barvy viděných předmětů a ukazuje, že hmotný svět v sobě ukrývá mnohem více barevných tónů, než se na první pohled jeví oku.

Úvodem